Бранислав Милтојевић, лауреат књижевне награде „Славиша Николин Живковић“

На својој последњој седници, одржаној 2. априла 2024. године у Нишу, актуелни сазив трочланог жирија за доделу нишке градске књижевне награде Славиша Николин Живковић, који је претходне четири године радио у саставу: проф. др Иван Цветановић, проф. др Велимир Илић и Горан Живковић Горки, донео је једногласно одлуку да, од приспелих рукописа на конкурсу, награди Бранислава Милтојевића из Ниша за рукопис романа Депјесаж.


Бранислав Милтојевић, лауреат награде Славиша Николин Живковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА

Приказујући свет попут слика у искривљеном огледалу, Бранислав Милтојевић у роману Депјесаж одустаје од потраге за смислом и поретком у контексту модернистичког кључа и кроз своје претежно постмодернистичко ткање, уз помоћ пародије, развија причу у неколико праваца. У настојању да до објективне истине дође деконструкцијом постојећих извора, аутор ставља под сумњу и концепте класичне наратологије и одбија да успостави било какву линеарну структуру приповедања, демонстрирајући притом намеру да прошири могућности семиотичког система активним потчињавањем уметничких поступака других врста уметности својим уметничким циљевима.

Графички роман Депјесаж чита се као отворени систем, чији аутор у споју самог система визуелног текста и уметничких поступака, својствених визуелном тексту, постиже ефектну структурну перформативност, првенствено успешно оствареном везом делова вишеслојног сижеа и приповедања, метаграфичких и цитатних елемената.

Роман Бранислава Милтојевића несумњиво представља репрезентативан пример снаге уметничке визије, приповедачког дара и истанчаности стила.

СЛАВИША НИКОЛИН ЖИВКОВИЋ

Подсећамо, име добитника награде Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша традиционално објављује 3. априла на дан рођења култног нишког писца чије име носи, а конкурс за најбољи необјављени рукопис написан на српском језику расписује се сваке године 1. октобра и траје до 31. децембра.


Славиша Николин Живковић (1953 – 1990)

Славиша Николин Живковић, звани Шака, био је рокер по вокацији, песник по опредељењу, вагабунд и клошар, светски путник без овереног пасоша, раноранилац-риболовац, зен-учитељ, радник у трећој смени, савременик Харолда Фостера, пријатељ Рајнера Фасбиндера, Де Садов лични критичар, човек који је уживо гледао Бен Белу и Јосипа Броза у блиндираној лимузини, џин у затуреном циркусу, спаринг партнер Мајка Тајсона, мајстор за полупроводнике, битник, велики стваралац и визионар.

Стручни жири градске књижевне награде Славиша Николин Живковић у актуелном саставу ове године завршава свој четворогодишњи мандат, на који их именује градоначелник Ниша на предлог Председништва Друштва.

Председништво Друштва упутило је градоначелници Ниша предлог да у састав следећег жирија буду именовани: проф. др Јелена Јовановић, есејиста и књижевни критичар, професор на Филозофском факултету у Нишу и двојица познатих књижевника Бранислав Јанковић и Звонко Карановић.

Књижевна награда Славиша Николин Живковић чува успомену на писца чије име носи и његову заоставштину, а од 2019. године је одлуком Скупштине Града Ниша постала званична градска књижевна награда. Састоји се од повеље и објављене књиге победничког рукописа приспелог на конкурсу за најбољи књижевни рукопис написан на српском језику, који расписују Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша и Град Ниш у сарадњи са Нишким културним центром.

Досадашњи лауреати награде Славиша Николин Живковић су: Зоран Пешић Сигма, Стана Динић Скочајић, Милош Гроздановић, Драган Ј. Ристић, Вукосав Делибашић и Никола Пантић. О термину пригодне свечаности, која ће бити уприличена до краја 2024. године, поводом уручења награде Браниславу Милтојевићу, седмом лауреату, као и представљања награђеног романа Депјесаж, јавност ће бити благовремено обавештена.Угледни књижевни ствараоци