Угледни књижевни ствараоци


Друштво књижевника Ниша основано је 1952. године по одобрењу тадашњег Одељењa унутрашњих послова, а према поднетој пријави за оснивање коју су потписали следећим редоследом: Милентије Стојиљковић, Даница Чемерикић, Славко Милорадовић, Ђорђе Поповић, Вељко Видаковић, Никола Мељаницки, Радомир Милојковић, Милојко Милојковић, Миодраг Ризнић и Живојин Лекић. 

За првог председника Друштва изабран је Велимир Живојиновић Масука

Massuka

Председник тадашњег реонског одбора Народног фронта, песник Велизар Пешић, помогао је да Друштво убрзо добије просторију у згради Општине Ниш за редакцију новог књижевног часописа Гледишта, чији се први број појавио 1. октобра 1953. године.

Часопис Гледишта је излазио до 1964. године, а током 2022. године обновљена је редакција и основан портал и истоимени подкаст.

Као темељна организација нишког књижевног сталежа, Друштво баштини традицију која сеже у прву половину двадесетог века и чува углед у јавности и заступа стваралачке и еснафске интересе чланова.

Упркос административним застојима, Друштво изворно чине професионални писци и преводиоци који живе или су рођени у Нишу.

Чланови Друштва учествују у раду програмског савета Књижевне колоније Сићево, у жиријима књижевних награда, организовању и вођењу књижевних радионица и програма у Србији и иностранству.

Досадашњи председници Друштва: 

  • Велимир Живојиновић Масука

* * *

  • Велимир Костов 
  • Звонко Карановић 
  • Никола Тодоровић 
  • Зоран Пешић Сигма 
  • Иван Цветановић 
  • Драган Ј. Ристић 
  • Велибор Петковић

Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша и Град Ниш додељује годишњу градску књижевну Награду Славиша Николин Живковић у сарадњи са Нишким културним центром.


фото: Душан Митић Цар

Од 18. фебруара 2019. године председник Друштва књижевника и књижевних преводилаца Ниша је песник Далибор Поповић Поп.


Угледни књижевни ствараоци