Угледни књижевни ствараоци


Друштво књижевника Ниша основано је 1952. године по одобрењу тадашњег Одељењa унутрашњих послова, а према поднетој пријави за оснивање коју су потписали следећим редоследом: Милентије Стојиљковић, Даница Чемерикић, Славко Милорадовић, Ђорђе Поповић, Вељко Видаковић, Никола Мељаницки, Радомир Милојковић, Милојко Милојковић, Миодраг Ризнић и Живојин Лекић. 

За првог председника Друштва изабран је Велимир Живојиновић Масука

Massuka

Секретар тадашњег Народног одбора среза, песник Велизар Пешић, помогао је да Друштво убрзо добије просторију у згради Општине Ниш за редакцију новог књижевног часописа  „Гледишта“, чији се први број појавио 1. октобра 1953. године.

Од оснивања до данас, упркос административним застојима, Друштво изворно чине само угледни писци и преводиоци који живе или су рођени у Нишу.

Друштво окупља репрезентативне књижевнике и књижевне преводиоце из Ниша и заступа њихове стваралачке и еснафске интересе. 

Чланови Друштва учествују у раду програмског савета Књижевне колоније Сићево, у жиријима књижевних награда, организовању и вођењу радионица и књижевних вечери.Досадашњи председници Друштва: 

  • Велимир Живојиновић Масука

* * *

  • Велимир Костов 
  • Звонко Карановић 
  • Никола Тодоровић 
  • Зоран Пешић Сигма 
  • Иван Цветановић 
  • Драган Ј. Ристић 
  • Велибор Петковић

Друштво додељује годишњу књижевну Награду “Славиша Николин Живковић” под покровитељством Града Ниша.


Славиша Николин Живковић

Од 18. фебруара 2019. године председник Друштва књижевника и књижевних преводилаца Ниша је песник Далибор Поповић Поп.


Угледни књижевни ствараоци