Снежана БожићСнежана Божић (Ниш, 12. новембар 1974)  књижевни критичар, есејиста и методичар наставе српске књижевности. Основно образовање и Гимназију Стеван Сремац завршила у Нишу. Дипломирала српску књижевност и језик на Филозофском факултету у Нишу. Магистрирала на Филолошком факултету у Београду, а докторирала на Филозофском факултету у Нишу.

Ради као наставник на Департману за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу. Научне и стручне радове објављује у стручним публикацијама, научним зборницима и часописима.


Књиге и коауторства на изради уџбеника:

Композиција романа Деобе Добрице Ћосића, Библиотека семинарских и дипломских радова, коло II, књига 9. Ниш: Студијска група за српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу, (2000. Просвета)

Подстицаји, трагања: књижевна савременост и критика (Београд 2010. КИЗ Алтера)

Пријатељство на Мрежи – о интернету и настави књижевности (2018. Филозофски факултет у Нишу)

Похвала: читанка за пети разред основне школе (Београд 2018. Герундијум)

Практикум за реализацију професионалне наставне праксе – са студентским портфолиом. (2018. Филозофски факултет у Нишу)

Изазов: читанка за шести разред основне школе (Београд 2019. Герундијум)


Библиографски подациДруштво угледних стваралаца