Jelena S. MladenovićJelena S. Mladenović (1984) doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu sa disertacijom Poezija Novice Tadića, radi kao asistent na Departmanu za srpsku i komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Nišu.


Oblast njenog užeg naučnog interesovanja je srpska književnost 20. veka, odnosno savremena srpska književnost. Učestvovala na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu,  objavljuje radove u časopisima i zbornicima i u uredništvu je književnog časopisa Gradina.


Bibliografski podaciDruštvo uglednih stvaralaca