Јелена С. МладеновићЈелена С. Младеновић (1984) докторирала на Филозофском факултету Универзитета у Нишу са дисертацијом Поезија Новице Тадића, ради као асистент на Департману за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу.


Област њеног ужег научног интересовања је српска књижевност 20. века, односно савремена српска књижевност. Учествовала на бројним научним скуповима у земљи и иностранству,  објављује радове у часописима и зборницима и у уредништву је књижевног часописа Градина.


Библиографски подациДруштво угледних стваралаца