Članovi


Članovi Društva književnika i književnih prevodilaca Niša

 • Marina ADAMOVIĆ
 • Dimitar ANAKIEV
 • Irina ANTANASIJEVIĆ
 • Rusomir D. ARSIĆ
 • Mirjana BALTEZAREVIĆ
 • Nedeljko BOGDANOVIĆ
 • Stevan BOŠNJAK
 • Saša BUĐEVAC
 • Mila VASOV
 • Radomir VIDENOVIĆ
 • Aleksandar VOJINOVIĆ
 • Marina VUKAŠINOVIĆ
 • Miloš GROZDANOVIĆ
 • Momčilo DEDIĆ
 • Stana DINIĆ SKOČAJIĆ
 • Svetomir ĐURBABIĆ
 • Jovica ĐURIĆ MAJOR, član Nadzornog odbora Društva
 • Dragiša ERAKOVIĆ
 • Ivica ŽIVKOVIĆ
 • Goran ŽIVKOVIĆ GORKI
 • Minja ILIJEVA, član Nadzornog odbora Društva
 • Ana ILIĆ
 • Bojan ILIĆ BOKERINI
 • Velimir ILIĆ
 • Branislav JANKOVIĆ
 • Dobrivoje JEVTIĆ
 • Jelena JOVANOVIĆ
 • Violeta JOVIĆ
 • Zvonko KARANOVIĆ
 • Ivanka KOSANIĆ
 • Danijela KOSTADINOVIĆ
 • Zvonimir KOSTIĆ PALANSKI
 • Slobodan KRSTIĆ
 • Nadežda LAINOVIĆ STOJANOVIĆ
 • Goran MAKSIMOVIĆ
 • Ljiljana MARKOVIĆ
 • Ivan MATEJEVIĆ
 • Dragana MAŠOVIĆ
 • Dušan MIJAJLOVIĆ ADSKI
 • Dimitrije MILENKOVIĆ
 • Jadranka MILENKOVIĆ
 • Spasoje Ž. MILOVANOVIĆ
 • Željko MITIĆ, član Nadzornog odbora Društva
 • Ljubiša MITROVIĆ
 • Miroljub NEDOVIĆ
 • Tihomir NEŠIĆ
 • Kaja PANČIĆ MILENKOVIĆ
 • Radmilo PEJIĆ
 • Mile PENKOV
 • Velibor PETKOVIĆ
 • Miloš PETKOVIĆ
 • Ružica PETROVIĆ
 • Momčilo RADIĆ
 • Milica RADULOVIĆ
 • Denko RANGELOV
 • Dragan J. RISTIĆ
 • Edvin SUGAREV, počasni član Društva
 • Vladimir STANIMIROVIĆ
 • Goran STANKOVIĆ
 • Radosav STOJANOVIĆ
 • Miroslav TODOROVIĆ
 • Nikola TODOROVIĆ
 • Ivan CVETANOVIĆ
 • Nenad CVETIČANIN

Ugledni književni stvaraoci