Драгољуб Б. ЂорђевићДрагољуб Б. Ђорђевић (Доњи Комрен/Ниш, 1954), доктор социолошких наука (1983), социолог религије, романолог и кафанолог, редовни професор (1994) Социологије културе и морала и Професионалне етике инжењера.

Шеф Катедре за друштвене науке Универзитета у Нишу – Машински факултет (1995-2019), специјализирао Социологију религије на Филозофском факултету Московског државног универзитета Ломоносов (1986, Руска Федерација) и на Институту за друштвена истраживања Свеучилишта у Загребу (1988, СР Хрватска).

Председник Југословенског удружења за социологију (ЈУС, 1998-2000), оснивач (1993) и почасни председник Југословенског удружења за научно истраживање религије (ЈУНИР), главни уредник Тема (2001-2011), часопис Универзитета у Нишу, покретач библиотеке Пограничје (2012-), члан Српског књижевног друштва (СКД 2015)


Члан Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ (1998) и Одбора за проучавање националних мањина и људских права САНУ (2010),

Награђеник Награде Десимир Стошић за најбољу књигу из публицистике Казуј крчмо Џеримо: периферијска кафана и около ње (2011).

Написао и приредио преко педесет књига и зборника, објавио око петстотине радова у домаћим и иностраним часописима, међу којима су најновије публикације: Питао сам малог пужа: моја социолошка прича о Шабану Бајрамовићу (2019 друго издање) Џепна социологија за почетнике (2020, треће издање), Култови и секте (2020, друго издање)


Библиографски подациДруштво угледних стваралаца