Aleksandar KostadinovićAleksandar Kostadinović (1973) istoričar književnosti, esejista i književni kritičar.

Osnovnu i srednju školu pohađao i završio u Nišu. Diplomirao na Studijskoj grupi za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu 1999. godine. Na Filozofskom fakultetu u Nišu 2016. godine stekao zvanje doktora filoloških nauka odbranom doktorske disertacije Slika stranog sveta u srpskom putopisu 19. veka.

Kao asistent sarađivao na izvođenju nastave iz Srpske književnosti 18. i 19. veka na Departmanu za srpsku i komparativnu književnost Filozofskog fakulteta  u Nišu. Docent je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini.

Član saradnik Matice srpske; potpredsednik Društva književnika i književnih prevodilaca Niša. Član Programskog saveta Književne kolonije u Sićevu.

Bio je član žirija za dodelu književnih nagrada Meša Selimović, Branko Miljković, Esej o Disu (u okviru manifestacije Disovo proleće) i nagrade Slaviša Nikolin Živković.


Prikaze, oglede i studije objavljuje od 1998. godine u stručnim  publikacijama i naučnim zbornicima, u listovima i časopisima: Gradina (Niš), Književnost (Beograd), Književna reč (Beograd), Letopis Matice srpske (Novi Sad), Književni list (Beograd), Presing (Niš), Odgovor (Niš), Književne novine (Beograd), Beležnica (Bor), Slava (Niš), Philologia Mediana (Niš), Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (Novi Sad), Trends and Tendencies in Modern Philology (Koper), Polja (Novi Sad).

Angažovan kao istraživač-pripravnik na naučnom projektu 148025D Književnost i istorija (2007-2010), koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.

Autor je dve knjige ogleda koje za svoj predmet imaju savremeno srpsko pesništvo i kritičku recepciju istog: Mitsko u poeziji Vaska Pope: Uspravna zemlja, Vučja so (1999), Izraz i ogledalo (2010).

Urednik rubrika književne kritike u časopisima Odgovor (2009-2010) i Gradina (2014-2017), urednik rubrike Linkovi u časopisu Gradina (2018- ).


Bibliografski podaciDruštvo uglednih stvaralaca